blank

Szkolenia, warsztaty, wykłady

Prowadzę autorskie zajęcia dla szkół, przedszkoli, firm i instytucji pożytku publicznego, stowarzyszeń pozarządowych.

Udzielam wsparcia kryzysowego szkołom borykającym się z problematycznymi sytuacjami związanymi z funkcjonowaniem pracowników i wychowanków/uczniów placówki lub niespodziewanymi sytuacjami zaistniałymi na ich terenie.

Szkolenia są dostosowywane do wieku i profilu grupy docelowej oraz są prowadzone w szczególności z zakresu zagadnień psychologii, seksuologii, psychoterapii, zdrowia psychicznego i profilaktyki zdrowia psychicznego i seksualnego.

Tematyka warsztatów z zakresu seksuologii młodzieży

Zajmując się tematyką seksualności młodzieży na warsztatach, w zależności od grupy wiekowej i zapotrzebowania, omawiam takie kwestie jak:

 • fakty, mity, normy i zaburzenia związane z seksualnością człowieka
 • co jest normą, a co nie w obszarze seksualności człowieka ( normy społeczne, religijne, kulturowe, medyczne, prawne)
 • granice – szanowanie i przekraczanie własnych oraz cudzych granic, agresja słowna o treści seksualnej, dozwolony i niedozwolony dotyk, sexting
 • sposoby i narzędzia do dbania o zdrowie seksualne
 • przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym
 • sposoby przeciwdziałaniu przemocy seksualnej
 • rodzaje tożsamości seksualnej i poszanowanie każdego człowieka
 • prawdziwy obraz ciała kobiety i mężczyzny oraz seksualności kontra negatywny wpływ pornografii
 • formy i miejsca wsparcia dla osób szukających pomocy
 • zachowania seksualne na każdym z etapów rozwoju psychoseksualnego
 • co jest typowym i rozwojowym zachowaniem charakterystycznym dla okresu rozwojowego, w którym obecnie znajdują się uczestnicy zajęć
 • różne tempo pojawiania się objawów dojrzewania płciowego- dostępność treści seksualnych oraz ich wpływ na rozwijającą się seksualność
 • odsłanianie się w Internecie i narażenie na kontakt z osobami o zaburzonej seksualności.
 • akceptacja własnego ciała i zmian zachodzących w okresie dojrzewania płciowego
 • akceptacja i zrozumienie różnorodności zachodzących zmian oraz ich tempa

Tematyka warsztatów z zakresu przeciwdziałania zachowaniom samobójczym i samookaleczaniu się młodzieży

Na warsztatach z zakresu przeciwdziałania zachowaniom suicydalnym poruszamy takie kwestie jak:

 • sposoby radzenia sobie z chronicznym stresem i wentylowania emocji jako czynnik przeciwdziałania samookaleczaniu
 • Sytuacje i zachowania wskazujące na występowanie kryzysu suicydalnego u kolegi/koleżanki
 • grupa rówieśnicza jako forma wsparcia w kryzysie
 • miejsca i formy pomocy dla osób doświadczających kryzysu suicydalnego
 • wspierająca rozmowa jako pierwsza pomoc medyczna w ramach przeciwdziałania zachowaniom samobójczym
 • zniekształcenia poznawcze i ich wpływ na postrzeganie własnej osoby, oraz sytuacji w której się znajduje

Sytuacje kryzysowe w szkołach, mające tło seksualne, wymagają często wsparcia osoby z zewnątrz. Wówczas wspieram młode osoby nie tylko jako wykładowca, ale i niezależny psychoterapeuta.

Sylwia Niewiadomska